ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /โรงพยาบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ใน 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร

ต้องการคำแนะนำการใช้งานแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อ
1. นางกัญญาวีร์ สุวรรณดี เบอร์โทร 063 593 6325
2. นางสาววลัญช์อร คงทอง เบอร์โทร 092-280-2139
3. นายอภิรัตน์ เทพทัศน์ เบอร์โทร 090-197-5248

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับส่งหนังสือออนไลน์ E-office

เข้าใช้งานคลิกที่นี่

Smiley face

การใช้งาน E-office

เป็นระบบที่ใช้ในการรั-ส่งหนังสือแทน การส่งหนังสือทางระบบขนส่ง หรือไปรษณีย์ โดยนำเอาระบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ ลดขั้นตอนการทำงานทั้ง รับ-ส่ง ทำให้สะดวกรวดเร็วตรวจสอบการเปิดรับปลายทางได้ ===> ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

คู่มือการใช้งาน Direct »

คู่มือการใช้งาน google drive »

Smiley face

การประสานร่วมมือ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สราษฎร์ธานี ได้ติดต่อประสานขอความร่วมมือให้มีการการรับส่งหนังสือผ่านระบบ eoffice มาตั้งแต่ปี 2561 กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งหนังสือประสานงาน เชิญประชุม แจ้งข่าวสาร ระเบียบหลักเกณฑ์ การดำเนินงานกองทุน การเบิกจ่ายงบกองทุน และอื่นๆ เพื่อให้สะดวกรวดเร็ว ทันเวลา สนับสนุนให้การดำเนินงานตาระบบหลัประกันสุขภาพแห่งชาติดำเดินงานได้ออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ และการเข้าถึงบริการมากขึ้น

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี »

ประสานเชิญชวน ให้น่วยงานพิจารณาปรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน สารบรรณ เปิดระบบ E-office อัตโนมัติเพื่อเตือนรับหนังสือเข้าหน่วยงาน เพื่อลดการรับหนังสือรับไม่ทันเวลาในการประสานงาน

การตั้งให้คอมฯเปิด Eoffice อัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่อง เพื่อไม่ให้ลืมเปิดระบบเพื่อรับหนังสือ

1. ดาวน์โหลดแฟ้ม << ใช้เม้าชี้ตรงนี้ คลิกขวา save link as เก็บไว้ที่ Desktop>>

2.คลิกขวา มุมหน้าจอขวาล่าง รูปวินโดว์ คลิก Run

3.พิมพ์ตรงช่อง Open: ด้วย Shell:common startup หรือคัดลอกตรงข้อความสีน้ำเงินไปใส่ แล้วกด Enter หรือคลิกที่ OK จะโชว์หน้าต่างเหมือนด้านล่าง

4.หาไอคอน eoffice11 หน้าจอที่เรา save ไว้ตามข้อ 1 ดังรูปหมาบเลข 1 ด้านล่าง คลิกขวา Copy แล้วมาคลิกขวาหน้าต่างตามข้อ 3 คลิกขวาตรงช่องว่าง ดังหมายเลข 2 แล้ว Paste คลิก จะเกิด shortcut ดังหมายเลข 3

5.login เข้า Eoffice ก่อนกด Sign in คลิก Remember me next time ต่อไปทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะเข้าระบบและจะไม่ถามรหัสผ่านอีก

Smiley face

การสื่อสารและการแจ้งเตือน


เชิญเข้ากลุ่ม line เพื่อบอกข่าวแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่าง

มีการสื่อสารทาง ไลน์ Facebook เมล์ ทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาการใช้งาน การแก้ไขปัญหาการใช้งาน

line id กลุ่มไลน์ E-office อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


line id กลุ่มไลน์ E-office อปท. จังหวัดนครศรีธรรมราช


line id กลุ่มไลน์ E-office อปท. จังหวัดกระบี่


line id2 กลุ่มไลน์ E-office อปท.จังหวัดพังงา


line id กลุ่มไลน์ E-office อปท. จังหวัดภูเก็ต


line id กลุ่มไลน์ E-office อปท. จังหวัดระนอง


line id กลุ่มไลน์ E-office อปท. จังหวัดชุมพร


line id กลุ่มไลน์ E-office หน่วยบริการ /สสจ./สสอ.


Facebook ข่าวสาร/ผู้พัฒนา